Tur til Timbjørgane

Timbjørgane

Timbjørgane eller Tynnbjørgane som det no heiter offisielt er ein fråflytta gard i Sunnylvsfjorden mellom Ljøen og Åkneset. Garden ligg på ein bergskolt ca. 500 m.o.h. Garden blei matrikulert ca. 1660.


Å gå frå Herdalen i Stranda er den beste måten å komme seg til Timbjørgane. Frå parkeringsplassen på Herdalen (ved tunnelane) går ein opp den gamle vegtrassen til fremste Herdalsvatnet (602 moh). Denne følgjer ein så til innpå vatnet så går stigen til Timbjørgane / Timbjørgheiane opp til venstre i austleg retning.

 Bildet viser Herdalen og Strandadalen frå stigen frå Herdalen og aust over mot Timbjørgheiane.

Stigen oppover mot Timbjørgheiane er klar og tydeleg, og frå kvelingane mellom Herdalen og Timbjørheiane er det strålande utsikt mot Furneset og Oaldsbygda. Geitfjellet over Furnesdalen er 1615m.

Nedetter Timbjørgheiane kan det vere lett å miste stigen, men sjå etter raude merke på bjørkeleggane.

Etter eit par km i skråande terreg kjem du ned på kanten ovanfor Timbjørgane. Her kan det vere litt lett å gå for langt mot fjorden. Då kjem ein ned på ei flate inna Timbjørg-gylet som blir kalla Inste-bøen.
Det gamle tunet på Timbjørgane låg truleg på utsida av bergskolten, der furua no veks. Medan 1800-tals tunet ligg tett under hammaren på innsida av bergskolten.

Siste del av stien ned mot Timbjørgane er bratt og det er ein del bregner og kraftige blokker langs råsa.
Frå stien skimtar vi det vesle vatnet som ligg i dalsokket bak tunet mot ura og fjellet bakanfor.
Vel nede i garden ser ein  tydeleg den gode bygningssteinen.

Murane etter stovehuset (og fjøsen?) på Timbjørgane.  Oppmuringa syner at dette huset må ha vore bygd på 1800-talet. Steinane er relativt flate og ettermåten tynne (20 cm), jamstore og rektangulære. Dei som har mura på denne måten har lært å mure ved arbeid på ferdselsvegar.

Bygdeboka seier at Arne Rasmusson Skageflå m/familie kom til staden i 1813. Då hadde garden vore øyde i 50 år. (P.A. Lillebø 1993:408)

På utsida av Timbjørgane finn vi restane etter det gamle tunet. Nokre vil nok tolke murrestane som fundament for ei høyløe, men eg trur at tunet låg her på utsida. Har inga gode argument, berre ein "feeling". I bakgrunnen Lundaneset og innlaupet til Geirangerfjorden.

Eg tolkar dette som murane etter eit stovehus bygd i første halvdel av 1600-talet. Frå 1645 var mange bønder og ungdommar på festningsarbeid i dei store byane og lærte å mure festningsverk. "Festningsmurar" tok frå 1650 til å preg murfundament både for løer og sætrehus. Har ingen referanse på dette.Næraste nabo til Timbjørg-folket var Furneset. Dersom det var godt, stille ver og fjorden var islagt kunne det be Furnes-folket på middagsbesøk.

Comments